top of page
styret trøndelag sør 20232027_edited.jpg

Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd

Vårt arbeid

Trøndelag Sør- Interkommunalt politisk råd (IKPR) er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Holtålen, Røros, Midtre Gauldal, Rennebu, Melhus og Oppdal. Rådet ble etablert i 2017 med mål om å stimulere til økt bosetting og næringsutvikling i regionen.

 

For å nå målet om økt næringsutvikling i regionen har rådet opprettet en arbeidsgruppe bestående av Nasjonalparken Næringshage, Røroshagen Næringshage, Næringsforeningen i Trondheim avd. Midtre Gauldal og Melhus, Innovasjon Norge og Fylkeskommunen. 

 

Arbeidsgruppa kan du lese mer om her:

Samarbeidet i Trøndelag Sør IKPR reguleres av Samarbeidsavtale for Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd. Samarbeidsavtalen er forankret i Kommunelovens kapittel 18 som regulerer organisering og virksomhet i interkommunale samarbeid. 

Strategi for Trøndelag Sør 2022-2030 definerer satsingsområder for vårt arbeid. 

Rådets politiske arbeid

Trøndelag Sør IKPR engasjerer seg i saker som er viktige for regionen som helhet og for den enkelte kommune.

Samferdsel, bosetting og kompetanse er tema av særlig strategisk betydning for regionen, hvor Trøndelag Sør IKPR ofte samarbeider for et best mulig resultat for regionen. 

På denne siden kan lese våre samlede uttalelser og møtereferat.

Ved å trykke på lenken under kan du lære mer om hvilke hensyn og prinsipper som legges til grunn for rådets politiske aktivitet.

minussign.png
plussign.png
Rådets uttalelser
minussign.png
plussign.png
Rådsmøter - Møteinnkalling og protokoll
minussign.png
plussign.png
Øvrige utvalg og foum tilknyttet rådet
bottom of page