top of page
getthumbnail (3).jpg
Næringsutvikling i Trøndelag Sør

Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd ønsker å være en pådriver for et robust og fremtidsrettet næringsliv i regionen. Et sterkt næringsliv er essensielt for å ivareta og styrke regionens omdømme som et attraktivt bo-og arbeidsmarked. Vi ser at utbyggingen av ny E6 og oppgraderingen av FV 30 vil  stimulere til ny vekst i næringslivet regionen og ønsker å stå parat til å fremme en positiv utvikling.

I arbeidet med å styrke næringsutviklingen i regionen er det særlig to forhold vi er opptatt av. Prosjekter som støttes over regionrådets næringsfond skal ta utgangspunkt i regionens lokale fortrinn. Videre er vi opptatt av at norsk næringsliv og økonomi i større grad vil komme til å måtte innrette seg det «grønne skiftet», vi ønsker å komme denne utviklingen i møte ved å investere i prosjekter med en tydelig bærekraftig profil. Med regionens lokale fortrinn og det grønne skiftet som utgangspunkt har vi definert følgende satsningsområder: bioøkonomi, sirkulærøkonomi, treforedning, fritidnæring og lokalmat. Til å hjelpe oss med arbeidet har vi satt sammen arbeidsgruppe for næringsutvikling.

Arbeidsgruppa for næringsutvikling

Rådets arbeidsgruppe består av representanter fra henholdsvis Nasjonalparken Næringshage, Rørosregionen næringshage, NiTR avd. Midtre Gauldal, Skaun og Melhus, Innovasjon Norge og Trøndelag Fylkeskommune. Disse har inngående kjennskap til næringslivet i regionen og arbeider daglig med næringsutvikling. 

Arbeidsgruppa har arbeidet med en strategisk næringsplan for regionen. Næringsplanen beskriver et prosjekt for næringsutvikling i regionen hvor målet er å stimulere til prosjekter med regional utbredelse og virkning.  hvi Arbeidsgruppa rådgir regionrådet med tanke på tildeling av midler fra regionrådets næringsfond. Arbeidet med å dyrke frem prosjekter kan bestå i å forsterke og utvide allerede eksisterende prosjekt, utvikle nye nye initiativ og knytte sammen lokale bedrifter i nettverk. Du kan lese vår næringsplan i sin helhet her.

Etterhvert blir det mulig å lese om, og melde seg på arrangement og workshops i regi av regionrådets arbeidsgruppe i arrangementhjulet nedenfor.

Arrangement og Workshops i regi av Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd

Treforedling Workshop

Her vil det etterhvert bli mulig å melde seg på arrangement og workshops i regi av regionrådets arbeidsgruppe for næringsutvikling. 

Les mer
Arrangement og Workshops
Prosjekt i regionen
Spennende prosjekter i regionen

E6 Ulsberg-Melhus sentrum

Ny E6 bygges ut på strekning Melhus-Ulsberg i sør. Den nye veien ventes å forkorte reisetiden mellom Trondheim og kommunene i regionen betraktelig.

Næringsområde støren sør

Midtre Gauldal kommune bygger ut stort næringsareal i påvente av ny E6.

Grønn fjellhageby

Grønn fjellhageby er et spennende prosjekt som utvikler bærekraftige løsninger for hytteliv.

bottom of page