top of page

VELKOMMEN TIL REGION TRØNDELAG SØR

Om Region Trøndelag Sør

Region Trøndelag Sør består av kommunene Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Rennebu og Oppdal. Regionen kjennetegnes av vill og vakker natur, et rikt og variert dyreliv og sterke kulturtradisjoner. I region Trøndelag Sør finnes Forollhogna Nasjonalpark og villreinområde, verdensarvbyen Røros, Oppdal skisenter og attpåtil flere kulturminner fra vikingtida. Med et slikt utgangpunkt er regionen er et yndet sted for natur-og friluftsliv, og har en stor andel fritidsboliger.

Per i dag kjennetegnes næringslivet i regionen av et sterkt landbruk og treforedlingsindustri. Vi ser også at regionen har store råstoffressurser innen tre, mineraler og mat, dette er ressurser med stort foredlingspotensial og danner grunnlag for nye, bærekraftige næringer i fremtiden.  

Utbyggingen av E6 sør for Trondheim og utbedring av fylkesveg 30 langs aksen Røros-Trondheim medfører at reisetiden inn til Trondheim vil forkortes betydelig for samtlige av kommunene i regionen. Dette skaper nye muligheter for vekst og innovasjon i næringsliv, kommunene i regionen ønsker å stå parat til å gripe mulighetene som kommer de neste årene, og bistå til en positiv utvikling. For å oppnå dette gikk kommunene sammen om etableringen av Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd 16.august 2017.

På denne siden kan du lese nyheter relatert til Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd sitt arbeid, på sikt vil det også bli mulig å melde seg på aktiviteter rettet mot entreprenører og etablerte næringslivsaktører.

Hva skjer i Trøndelag Sør?
Våre prosjekt (2023)
Patient with Healthcare Nurse

Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten

Region Trøndelag Sør tilbyr desentralisert fagskoleutdanning i samarbeid med Fagskolen i Viken, som har oppstart ved Gauldal Vgs høsten 2023. Vi jobber målrettet for å møte fremtidige behov ved å gi helsefagarbeidere mer klinisk kompetanse. Vi er stolte av å tilby en fleksibel utdanning som er myntet på akkurat dette. Utdanningen kommer til som et resultat av kompetansekartlegging gjennomført av  helseledere i regionen gjennom Kompetansepilot Trøndelag Sør.

Hva skjer i Trøndelag Sør?
Rørosmartnan_Finn Nilsen

Rørosmartnan 2023

Rørosmartnan avholdes i tidsrommet 21.-25. februar 2023. 

Fjell_og_fårikalfestivalen.JPG

Fjell- og fårikålfestivalen 2023
 

Fjell-og fårikålfestivalen avholdes hver høst i Oppdal. 

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1321.jpg

Rennebumartnan 2023

Rennebumartnan avholdes i Rennebu kommune hver høst.

Kontakt

Kontakt Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd

Rørosveien 11, 7290 STØREN

+4745227598

Dine detaljer er sendt!

bottom of page