top of page
Søk
  • Forfatterens bildeMari Yri

Grønn hyttelab- Gode veivalg for fremtidens fritidsøkonomi

Oppdatert: 12. mar. 2021

«Sustainable development is the masterful balance of meeting our own needs without jeopardizing future generations ability to do the same»

- Gro Harlem Brundtland

Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd er én av flere stolte bidragsytere i den heldigitale konferansen Grønn hyttelab. Sammen med Nasjonalparken Næringshage, NTNU, Oppdal kommune og Trøndelag fylkeskommune ønsker vi å sette fokus på grønne løsninger som ivaretar viktige miljøhensyn og tillater vekst i hytte- og fritidsnæringen. På programmet står blant annet Maja Lunde, forfatter av den internasjonale bestselgeren «Bienes historie». Deltakere kan videre se frem til innlegg ved Thina Saltvedt, sjefsanalystiker i Sustainable Fianance i Nordea, Anne Borg, rektor ved NTNU og Bjørn Egil Flå ved Norsk institutt for Bioøkonomi.


Konferansen arrangeres av Nasjonalparken Næringshage i samarbeid med NTNU og Oppdal kommune. Trøndelag Sør- Interkommunalt politisk råd er én av flere aktører som bidrar med finansiering. Med spennende presentasjoner fra fagfolk innen hyttenæring, forskere innen sirkulærøkonomi og bærekraft mfl. søker konferansen å belyse følgende høyaktuelle utfordring:


Hvordan skal vi dekke etterspørselen av fritidsboliger og opprettholde verdiskapningen i distriktene, samtidig som vi sikrer både sosial bærekraft, en helhetlig arealforvaltning og en klimavennlig fritidsøkonomi?


Hytte- og friluftsnæring utgjør et betydelig innslag i næringsstrukturen i region Trøndelag Sør. I arbeidet med å løfte næringen ønsker vi å ta innover oss at vekst i næringen ikke må gå på bekostning av viktige miljøhensyn. Dersom naturen forvaltes med kortsiktig gevinst for øyet risikerer vi å kompromittere både verdsatte kulturlandskap og næringsgrunnlag for fremtidige generasjoner.

Som et ledd i vår satsing på hytte- og friluftnæringen i region Trøndelag Sør er vi stolte over å kunne bidra til at interesserte aktører innen regionens politikk, forvaltning og næringsliv får delta på Grønn hyttelab. Konferansen arrangeres for første gang i år og har ambisjoner om å etablere seg som nasjonal faglig møteplass som stimulerer til gode og bærekraftige for fremtidens fritidsøkonomi. Målsettingen søkes oppnådd gjennom et program og struktur som bidrar til å øke kunnskapsgrunnlaget, oppnå aktiv involvering av møtedeltakerne, og gjennom kobling av ulike bransjer, sektører og roller løfte lokale økosystem til et nasjonalt nivå.


Konferansen er heldigital og arrangeres over tre dager, 27., 28., og 29. april med én times sending per dag. Sendingene er lagt opp slik at deltakere på konferansens første dag 27. april får innsikt i dagens praksis og svakheter knyttet til denne. Programmet 28. april gir innblikk i nyskapende løsninger for en bærekraftig praksis. Konferansen avrundes med sending som skisserer ulike metoder for omstilling til grønn, bærekraftig praksis.


· Sending 1. (27.april)- Nåtid: Trender og status

· Sending 2. (28.april)- Utopi: Fremtidsbilde 2050

· Sending 3. (29.april)- Løsning: Fra utopi til nåtidLenke til påmelding og Grønn hyttelabs program finner du her:


117 visninger0 kommentarer

Comentarios


bottom of page