top of page
Søk
  • Forfatterens bildeMari Yri

Covid-19: BIO Trøndelag utlyser midler til små bedrifter og enkeltpersonforetak

Utbruddet av Covid-19 viruset har vært en stor påkjenning for norsk næringsliv. Krisepakker og støtteordninger fra nasjonalt, regionalt og lokalt hold forsøker å dempe effekten av krisen for små og mellomstore bedrifter. I tiden fremover ønsker Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd å formidle hvilke støtteordninger som er tilgjengelige for næringslivet i regionen. Vi håper å få til dette gjennom samarbeid med regionale myndigheter, kommunalt apparat, næringsforeninger og næringshager.


BIO-Trøndelag er en fylkeskommunalordning som skal stimulere til bedriftsintern opplæring. På Trøndelag fylkeskommunenes nettsider presiseres det at ordningen er en støtteordning rettet mot små bedrifter og enkeltmannsforetak med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. I forbindelse med utbruddet av Covid-19 viruset er ordningen bevilget 9 millioner kroner i søkbare midler.


På Fylkeskommunens hjemmeside vises det til at alle små bedrifter og enkeltmannsforetak i Trøndelag med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak kan søke. Dog presiseres det, at det i 2020 prioriteres bransjer innenfor Trøndelag fylkes verdiskapingsstrategi som er spesielt rammet av koronasituasjonen. Trøndelag fylkeskommune nevner opplevelsesnæringene, herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter samt mat- og restaurantbransjen i Trøndelag som eksempel på særlig aktuelle bransjer.


I samtale med fylkeskommunen fremgår det videre at ordningen er tuftet på bedrifter med under 50 ansatte og at det kan søkes om beløp opp til kr 300 000,-, og at tildelingen dekker opp til 60% av total finansiering. Det kan søkes om tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte og personer i enkeltpersonforetak.


Hvordan søke og få hjelp til å utforme søknaden


Ordningen BIO Trøndelag er søkbar gjennom regionalforvaltning.no.Nedenfor finnes lenke til Trøndelag Fylkeskommunes informasjonsside om BIO Trøndelag. Her finner interesserte nærmere informasjon og retningslinjer for ordningen.I region Trøndelag Sør finnes flere virksomheter som kan være aktuelle for ordningen.

For hjelp med utforming av søknad oppfordrer vi til å ta kontakt med næringshager, innovasjonsselselskap eller næringsapparatet i din hjemkommune. Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd samarbeider tett med Nasjonalparken Næringshage, Rørosregionen Næringshage og Næringsforeningen i Trondheim. Disser er godt kjent med BIO Trøndelag, og kan kontaktes med forespørsel om bistand i søknadsprosessen. Nedenfor finnes lenker til deres respektive hjemmesider.


Nasjonalparken Næringshage (Oppdal og Rennebu)


Rørosregionen Næringshage (Røros og Holtålen)


Næringsforeningen i Trondheimsregionen (Midtre Gauldal og Melhus)

Næringsforeningen i Trondheim har også gjennomført et Webinar hvor tilgjengelige støttemidler i forbindelse med Covid-19 presenteres. BIO Trøndelag og andre ordninger presenteres her. Anbefales!


Lenke til Webinar v/NiT «Støttemidler i koronaens tid»

232 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page