Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd

Vårt arbeid

Trøndelag Sør- Interkommunalt politisk råd er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Holtålen, Røros, Midtre Gauldal, Rennebu, Melhus og Oppdal. Rådet ble etablert i 2017 med mål om å stimulere til økt bosetting og næringsutvikling i regionen.

 

For å nå målet om økt næringsutvikling i regionen har rådet opprettet en arbeidsgruppe bestående av Nasjonalparken Næringshage, Røroshagen Næringshage, Næringsforeningen i Trondheim avd. Midtre Gauldal og Melhus, Innovasjon Norge og Fylkeskommunen. 

 

Arbeidsgruppa kan du lese mer om her:

Rådet arbeider også strategisk med politiske spørsmål knyttet til næringsutvikling og bosetting. Derfor søker vi å ha en god dialog med stat, fylkeskommune og andre aktører i saker som omhandler samferdsel, kompetanse, kollektivtilbud og mer. 

Uttalelser fra Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd
 

høringssvar NTP 

Klage nedleggelse av passfunksjon Røros

Opprettelse av regionalt Politiråd

Høringsuttalelse kompetanse

Høringsuttalelse samferdsel

 
Møteinnkalling og møtereferat

møteprotokoll rådsmøte

02.09.2020

møteinnkalling rådsmøte

02.09.2020

møteprotokoll kommunedirektørutvalg

18.08.2020

møteinnkalling kommunedirektørutvalg

18.08.2020

møteprotokoll kompetanseforum Trøndelag Sør

26.06.2020

møteinnkalling kompetanseforum Trøndelag Sør

26.06.2020

møteprotokoll styremøte

17.06.2020

møteinnkalling styremøte

17.06.2020

møteprotokoll rådsmøte

09.06.2020

møteinnkallingrådsmøte

09.06.2020

møteprotokoll kompetanseforum Trøndelag sør

14.05.2020

Møteinnkalling Kompetanseforum Trøndelag sør

14.05.2020

Møteprotokoll Styremøte 12.05.2020

Møteinnkalling styremøte

12.05.2020

Møteprotokoll rådsmøte 24.03.2020

regionrådsmøte

29.januar

Regionrådsmøte 20.november

Regionrådsmøte 5.september

Regionrådsmøte 22.mai

©2019 by Region Trøndelag Sør. Proudly created with Wix.com