Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd

Vårt arbeid

Trøndelag Sør- Interkommunalt politisk råd er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Holtålen, Røros, Midtre Gauldal, Rennebu, Melhus og Oppdal. Rådet ble etablert i 2017 med mål om å stimulere til økt bosetting og næringsutvikling i regionen.

 

For å nå målet om økt næringsutvikling i regionen har rådet opprettet en arbeidsgruppe bestående av Nasjonalparken Næringshage, Røroshagen Næringshage, Næringsforeningen i Trondheim avd. Midtre Gauldal og Melhus, Innovasjon Norge og Fylkeskommunen. 

 

Arbeidsgruppa kan du lese mer om her:

Rådet arbeider også strategisk med politiske spørsmål knyttet til næringsutvikling og bosetting. Derfor søker vi å ha en god dialog med stat, fylkeskommune og andre aktører i saker som omhandler samferdsel, kompetanse, kollektivtilbud og mer. 

 
 
Uttalelser fra Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd

Uttalelse investeringsmidler i landbruket

Uttalelse studietilbud salg, service og reiseliv

Uttalelse rutetilbudet på rørosbanen

Uttalelse oppdal veikontor

anmodning om  bevilgning av midler til trøndersk reiselivsnæring sommerseson 2020

Uttalelse til støtte for trøndersk matfestival og
OI! Trøndersk mat og drikke

høringssvar NTP 

Klage nedleggelse av passfunksjon Røros

Opprettelse av regionalt Politiråd

Høringsuttalelse kompetanse

Høringsuttalelse samferdsel

 
Møteinnkalling og møtereferat

rådsmøte 15.09.2021

styremøte 18.08.2021

møte i regionalt politiråd
11.06.2021

Rådsmøte
19.05.2021

styremøte
03.05.2021

Møte i Kompetanseforum Trøndelag Sør

14.04.2021

møte i kommunedirektørutvalg

06.04.2021

rådsmøte 03.02.2021

 styremøte

14.12.2020

møte i

 kommunedirektørutvalg

11.12.2020

møteprotokoll styremøte

21.10.2020

møteinnkalling styremøte

21.1o.2020

møteprotokoll

 kommunedirektørutvalg

14.10.2020

Møteinnkalling kommunedirektørutvalg

14.10.2020

møteprotokoll rådsmøte

02.09.2020

møteinnkalling rådsmøte

02.09.2020

møteprotokoll kommunedirektørutvalg

18.08.2020

møteinnkalling kommunedirektørutvalg

18.08.2020

møteprotokoll kompetanseforum Trøndelag Sør

26.06.2020

møteinnkalling kompetanseforum Trøndelag Sør

26.06.2020

møteprotokoll styremøte

17.06.2020

møteinnkalling styremøte

17.06.2020

møteprotokoll rådsmøte

09.06.2020

møteinnkallingrådsmøte

09.06.2020

møteprotokoll kompetanseforum Trøndelag sør

14.05.2020

Møteinnkalling Kompetanseforum Trøndelag sør

14.05.2020

Møteprotokoll Styremøte
12.05.2020

Møteinnkalling styremøte

12.05.2020

Møteprotokoll rådsmøte 24.03.2020

regionrådsmøte
29.januar 2020

Regionrådsmøte 20.november 2019

Regionrådsmøte 5.september 2019

Regionrådsmøte 22.mai 2019