©2019 by Region Trøndelag Sør. Proudly created with Wix.com

Regionrådet Trøndelag Sør

Vårt arbeid

Regionrådet Trøndelag Sør er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Holtålen, Røros, Midtre Gauldal, Rennebu, Melhus og Oppdal. Regionrådet ble etablert i 2017 med mål om å stimulere til økt bosetting og næringsutvikling i regionen.

 

For å nå målet om økt næringsutvikling i regionen har regionrådet opprettet en arbeidsgruppe bestående av Nasjonalparken Næringshage, Røroshagen Næringshage, Næringsforeningen i Trondheim avd. Midtre Gauldal og Melhus, Innovasjon Norge og Fylkeskommunen. 

 

Arbeidsgruppa kan du lese mer om her:

Regionrådet arbeider også strategisk med politiske spørsmål knyttet til næringsutvikling og bosetting. Derfor søker vi å ha en god dialog med stat, fylkeskommune og andre aktører i saker som omhandler samferdsel, kompetanse, kollektivtilbud og mer. 

Uttalelser fra regionrådet Trøndelag Sør
 

Klage nedleggelse av passfunksjon Røros

Opprettelse av regionalt Politiråd

Høringsuttalelse kompetanse

Høringsuttalelse samferdsel

 
Møtereferat

regionrådsmøte

29.januar

Regionrådsmøte 20.november

Regionrådsmøte 5.september

Regionrådsmøte 22.mai

Møte med AtB