top of page
Søk
  • Forfatterens bildeMari Yri

Nyhetsserie - Aktivitet og prosjekter i region Trøndelag Sør!

Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd har i første halvår 2021 mange jern i ilden. For å nå ut med informasjon om våre mange prosjekter og aktiviteter lanseres en nyhetsserie. I hver del ønsker vi å gi leseren mulighet til å gi godt kjent med et gitt prosjekt eller sak rådet rådet har valgt å engasjere seg i.


Her følger en liten smakebit på saker nyhetsserien vil dekke:


Rådet har i samarbeid med næringshager og næringsforeninger bidratt inn og vært pågangsmotor for prosjekter rettet mot regionens hyttenæring og lokalmatsmiljø. Prosjektet for desentralisert etter-og videreutdanning Kompetansepilot Trøndelag Sør er planlagt med innspill fra kommuner, næringsliv og utdanningsinstitusjoner i vårt Kompetanseforum. Arbeidet i prosjektet har oppstart fra høsten av. Rådets samarbeidsprosjekt med masterstudenter fra NTNU for å utrede optimale plasseringer for omlastingsterminaler går nå inn i ny fase da studentene har ferdigstilt sin utredning. Rådet har tillegg mobilisert politisk med samlede uttalelser vedr. Rutetilbud på Rørosbanen, studietilbud «Salg, Service og Reiseliv» og mangel på Investeringsmidler i landbruket. Like før sommeren kom vi i mål med et vellykket første møte med Trøndelag politidistrikt i Regionalt Politiråd Trøndelag Sør. På rådets nettside vil du nå kunne lese nyhetsserie som gjør et dypdykk i rådets mange aktiviteter.


Første artikkel i nyhetsserie publiseres 23.juni, og vil gi innblikk i hvordan vi samarbeider med næringshager i regionen om å styrke vårt merkevare som lokalmatsdestinasjon frem mot European Region of Gastronomy 2022.

53 visninger0 kommentarer

Comentários


bottom of page