top of page
Søk
  • Forfatterens bildeMari Yri

Covid-19: Kommunene i Trøndelag Sør møtes for å utveksle erfaringer

Utbruddet av Covid-19 viruset har utgjort en prøvelse av historiske proporsjoner for Norge og verdenssamfunnet forøvrig. I løpet av de siste ukene har befolkning, helsevesen, næringsliv og politisk apparat på kort tid mobilisert i en nasjonal dugnad for å redusere smittespredning, øke kapasitet i helsevesenet og verne om sårbare grupper. Kommuner i hele Norge har iverksatt kostbare tiltak og blitt stilt overfor tøffe avveininger.

I lys av utfordringene det kommunale apparatet nå står overfor ble det på rådsmøte i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd 24.mars bestemt at rådet arrangerer et ekstraordinært møte for politisk og administrativ ledelse i rådets kommuner hvor håndtering av Covid-19 er tema. Møtet ble arrangert med tanke på å gi kommunene i rådet et forum for å utveksle erfaringer rundt håndtering og beredskap. Fylkesmannen deltok sammen med representanter fra Fylkeslegen for å svare ut spørsmål fra kommunene.


Trøndelag Sørs møte om Covid-19 gikk av stabelen den 3.april over Teams, fra Fylkesmannen møtte Frode Rabben med representanter fra Fylkeslegen. Vi er takknemlige for at Fylkesmannen hadde anledning til å stille med aktuell ekspertise på kort varsel. Foruten fylkesmannen med representanter, besto møtedeltakerne av ordførere og kommunedirektører i rådets kommuner.

På møtet orienterte politisk og administrativ ledelse om håndteringen av Covid-19 i sin hjemkommune. Det ble rikelig anledning til å utveksle erfaringer, og diskutere felles utfordringer. Samtlige av kommunene i rådet har en stor andel fritidsboliger, noe som i forbindelse med utbrudd av Covid-19 gir seg utsalg i like utfordringer. Fylkesmannens representanter ble hyppig benyttet til å besvare spørsmål knyttet til håndtering generelt, og smittevern spesielt.

Tilbakemeldinger fra møtedeltakerne indikerte at møtet ble en nyttig arena for erfarings- og informasjonsutveksling slik det var tiltenkt. Rådet besluttet dermed å avholde jevnlige møter om Covid-19 håndtering fremover. Neste møte avholdes over Teams allerede neste uke.

23 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page