top of page
Søk
  • Forfatterens bildeMari Yri

European Region of Gastronomy i Trøndelag Sør

Trøndelag fylkeskommune har innvilget kr 625 000 til prosjekt som skal styrke lokalmatsmiljøet i region Trøndelag Sør frem mot at Trøndelag og Trondheim får status som European Region of Gastronomy i 2022. Rørosregionen Næringshage, Nasjonalparken Næringshage og Næringsforeningen i Trondheim skal sammen med regionens kommuner og lokalmataktører gjennomføre tiltak og arrangement som bidrar til å styrke regionens profil som matdestinasjon.


Rådet har gjennom sitt Verdiskapingsprogram for næringsutvikling etablert tett samarbeid med regionens næringshager og næringsforening. Med støtte fra rådet har næringshagene arbeidet med prosjekt for regionens lokalmatmiljø. I 2020 ble støtten fra rådet avgjørende for at flere mindre aktører fikk anledning til å ta del i desentralisert Trøndersk Matfestival i Oppdal, Rennebu, Røros, Melhus og Midtre Gauldal. Tilbakemeldinger tyder på at arrangementene med støtte fra rådet og andre samarbeidspartnere ble en suksess. Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd er tydelig på at vi ser stort potensiale i regionens lokalmatmiljø og at vi ønsker å bidra til å tilrettelegge for vekst og utvikling i næringen.

I 1.halvår 2021 har rådet i samarbeid med næringshagene og Trøndelag fylkeskommune tatt grep for å videreføre og forsterke arbeidet med lokalmatnæringen. Både på fylkesnivå og i næringen selv pågår et stort arbeid for å forberede Trøndelag og Trondheim på status som Europeisk Gastromoniregion (European Region of Gastronomy) i 2022. Trøndelag Sør har behandlet og sendt søknad på utviklingsmidler som til prosjekt for å ytterligere forsterke lokalmatarbeidet frem mot 2022. Søknaden ble utarbeidet av næringshagene i regionen på vegne av rådet og innvilget kr 625 000. Søknaden avventer behandling i deltakerkommunene. Vi ser frem til arrangement for lokalmatnæring og publikum og anser at vi er på rett spor i å profilere regionen som lokalmatsregion.94 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page