top of page
Søk
  • Forfatterens bildeMari Yri

Bygg-vei vedtok mandat for neste periode og sonderte samarbeid med regionrådet Trøndelag Sør

Bygg-veis primære fokus fremover vil være å sikre fremdrift i utbyggingen av E6 på strekningen Ulsberg-Melhus. Videre vil Bygg-vei fortsette arbeidet med togtilbud og samarbeide med regionrådet Trøndelag Sør.


Bygg-vei avholdt møte på Mjuklia Gjestegård, i Rennebu kommune den 5. desember. Bygg-vei er et samarbeidsorgan bestående av ordførerne i kommunene Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal. Siden opprettelsen i 2000, har Bygg-vei vært et forum hvor de fire kommunene møtes for å samordne interesser og koordinere sin innsats i samferdselsspørsmål. I løpet av den siste fire årene har Bygg-veis primære fokus vært å sikre byggingen av E6 på strekningen Melhus sentrum-Ulsberg politisk prioritet, noe forumet har lyktes godt med.


På møtet konstituerte møtedeltakerne Bygg-vei for neste kalenderår, og vedtok mandat for neste fireårsperiode. I neste fireårs periode lyder det av Bygg-veis mandat at forumets primære fokus vil bli å sørge for at utbyggingen av E6 har fremdrift, og gjennomføres på det nivået som er beskrevet i finansierings- og utbyggingsøknaden. Ola Øie, ordfører i Rennebu, ble enstemmig gjenvalgt som leder i Bygg-vei ut 2020.Utover innsatsen rettet mot arbeidet med E6 Ulsberg-Melhus, har Bygg-vei lenge arbeidet for å utbedre togtilbudet i regionen. På møtet vedtok et samlet Bygg-vei at forumet viderefører sitt engasjement i spørsmål knyttet til jernbane og godstransport. For neste periode innebærer dette at Bygg-vei arbeider aktivt opp mot SJ Norge, Vy, Bane Nor og jernbaneforumene.


Regionrådet Trøndelag Sør har hittil også arbeidet med, og uttalt seg i samferdselsspørsmål. Regionrådets samarbeid på samferdselsområdet har imidlertid manglet en formell struktur, og flere har påpekt et overlapp i regionrådets og Bygg-veis innsats på området. Dette er bakgrunnen for at rådgiver i regionrådet i løpet av høsten sammen med Bygg-vei har utredet et mulig samarbeid mellom de to instansene. Ettersom fire av regionrådets seks kommuner deltar i Bygg-vei, kan et samarbeid tenkes å være fordelaktig med tanke på å samordne og koordinere regional innsats på samferdselsfeltet. Foruten å bidra til bedre informasjonsutveksling rundt saker som omhandler utbyggingen av E6 på strekningen Melhus sentrum-Ulsberg, kan Bygg-vei søke regionrådets støtte i form av felles uttalelser i saker av betydning for regionen. Skissen for fremtidig samarbeid ble lagt frem på forrige regionrådsmøte hvor den ble positivt mottatt. Før samarbeidet kan tre i kraft gjenstår i imidlertid et formelt vedtak i regionrådet.


Møtet i Bygg-vei ble avrundet med en nydelig juletallerken. Her deltok medlemmene Jorid Oliv Jagtøyen, Ola Øie, Sivert Moen, Geir Espnes og rådgiver i regionrådet Mari Løvli Yri (observatør). Bygg-vei fikk også et gledelig gjensyn med Gunnar Krogstad, tidligere ordfører i Melhus og medlem i Bygg-vei, som også var invitert til juletallerken.


74 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page